Μετάλλια 5ου Ημιμαραθωνίου Μαραθώνα
Ημιμαραθώνιος Αγώνας 10 km Αγώνας 5 km Αγώνας 1.5 km

Ημιμαραθώνιος

Ώρα Εκκίνησης: 09:30
Εκκίνηση: Ιστορική Αφετηρία Αυθεντική Μαραθώνιας Διαδρομής (Μαραθώνας)
Τερματισμός: Ιστορική Αφετηρία Αυθεντική Μαραθώνιας Διαδρομής (Μαραθώνας)

Χάρτης Διαδρομής Εγγραφή

Διαδρομή: Η διαδρομή του Ημιμαραθωνίου δρόμου περιλαμβάνει την Λεωφόρο Μαραθώνος από την Αφετηρία με κατεύθυνση προς της Νέα Μάκρη για 10χλμ. περίπου. οι δρομείς τρέχουν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, διαπερνούν την Νέα Μάκρη και στο ύψος του Ζούμπερι (Φυτώρια Σφυρή) πραγματοποιούν αναστροφή και συνεχίζουν την πορεία τους με κατεύθυνση προς τον Μαραθώνα και την Ιστορική Αφετηρία. Στο ύψος της διασταύρωσης του Τύμβου Μαραθωνομάχων στρίβουν δεξιά, διατρέχουν κυκλικά τον Τύμβο (Λεωφ. Αγίας Παρασκευής) με κατεύθυνση και πάλι τη διασταύρωση με την Λεωφόρο Μαραθώνος. Στρίβουν δεξιά επί της Λεωφ. Μαραθώνος και συνεχίζουν μέχρι τον τερματισμό.

Αγώνας 10 km

Ώρα Εκκίνησης: 09:00
Εκκίνηση: Ιστορική Αφετηρία Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής (Μαραθώνας) Τερματισμός: Ιστορική Αφετηρία Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής (Μαραθώνας)

Χάρτης Διαδρομής Εγγραφή

Διαδρομή: Η διαδρομή του Αγώνα δρόμου 10χλμ. περιλαμβάνει την Λεωφόρο Μαραθώνος από την Αφετηρία με κατεύθυνση προς της Νέα Μάκρη για 5χλμ. περίπου οι δρομείς τρέχουν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, πραγματοποιούν αναστροφή και συνεχίζουν την πορεία τους και πάλι επί της Λεωφ. Μαραθώνος με κατεύθυνση προς τον Μαραθώνα. Στο ύψος της διασταύρωσης του Τύμβου Μαραθωνομάχων στρίβουν δεξιά, διατρέχουν κυκλικά τον Τύμβο (Λεωφ. Αγίας Παρασκευής) με κατεύθυνση και πάλι τη διασταύρωση με την Λεωφόρο Μαραθώνος. Στρίβουν δεξιά επί της Λεωφ. Μαραθώνος και συνεχίζουν μέχρι τον τερματισμό και την Ιστορική Αφετηρία.

Αγώνας 5 km

Ώρα Εκκίνησης: 11:30
Εκκίνηση: Ιστορική Αφετηρία Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής (Μαραθώνας)
Τερματισμός: Ιστορική Αφετηρία Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής (Μαραθώνας)

Χάρτης Διαδρομής Εγγραφή

Διαδρομή: Η διαδρομή του Αγώνα δρόμου 5χλμ. περιλαμβάνει την Λεωφόρο Μαραθώνος από την Αφετηρία με κατεύθυνση προς της Νέα Μάκρη για 2,5χλμ. περίπου οι δρομείς τρέχουν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, πραγματοποιούν αναστροφή και συνεχίζουν την πορεία τους και πάλι επί της Λεωφ. Μαραθώνος με κατεύθυνση προς τον Μαραθώνα και την Ιστορική Αφετηρία. συνεχίζουν μέχρι τον τερματισμό.

Αγώνας 1.5 km

Ώρα Εκκίνησης: 12:30
Εκκίνηση: Ιστορική Αφετηρία Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής (Μαραθώνας)
Τερματισμός: Ιστορική Αφετηρία Αυθεντικής Μαραθώνιας Διαδρομής (Μαραθώνας) Εγγραφή

Διαδρομή: Η διαδρομή του Αγώνα δρόμου 1,5χλμ. περιλαμβάνει την Λεωφόρο Μαραθώνος από την Αφετηρία με κατεύθυνση προς της Νέα Μάκρη για 750μ περίπου οι δρομείς τρέχουν επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, πραγματοποιούν αναστροφή και συνεχίζουν την πορεία τους και πάλι επί της Λεωφ. Μαραθώνος με κατεύθυνση προς τον Μαραθώνα και την Ιστορική Αφετηρία. Συνεχίζουν μέχρι τον τερματισμό.

Κύλιση προς τα επάνω