Χορηγοί – Προμηθευτές – Θεσμικοί Υποστηρικτές

Σε αυτή την σελίδα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και πάλι για την υποστήριξη των γενναιόδωρων χορηγών μας. Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθούμε στα επιτεύγματά μας και θα επιτύχουμε και αυτή την χρόνια. Υποσχόμαστε να σας ενημερώνουμε για την πρόοδό μας.

Μέγας Χορηγός

Χορηγοί

ΕΥΔΑΠ Λογότυπο
Asics Λογότυπο

Προμηθευτές

Amstel Free Λογότυπο
Βίκος Λογότυπο
High5 Λογότυπο
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Λογότυπο
Μολώνης Λογότυπο

Χορηγοί Επικοινωνίας

Κύλιση προς τα επάνω